Tin tức

Thông báo tổ chức Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp”
Thông báo tổ chức Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp” Tin tức Toạ đàm về “Trí tuệ nhân tạo và Khởi nghiệp” với mục đích hỗ trợ tăng cường công bố quốc tế cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các giảng viên, nhà nghiên cứu tại trường ĐHTM. 13/03/2024
WESTERN SYDNEY UNIVERSITY
WESTERN SYDNEY UNIVERSITY Tin tức Chương trình Liên kết đào tạo du học quốc tế của CERI-TMU với Đại học Western Sydney, Ngành cử nhân Quản trị du lịch & Sự kiện 28/02/2024
WESTERN AUSTRALIA UNIVERSITY
WESTERN AUSTRALIA UNIVERSITY Tin tức Chương trình Liên kết đào tạo du học quốc tế của CERI-TMU với Đại học Western Australia, Ngành cử nhân Thương Mại và cử nhân Kinh doanh 28/02/2024
Massey University
Massey University Tin tức Chương trình Liên kết đào tạo du học quốc tế của CERI-TMU với Đại học Massey, ngành cử nhân Kinh doanh 28/02/2024