Giới thiệu trung tâm CERI-TMU

I. GIỚI THIỆU CHUNG

     CERI-TMU trực thuộc Trường Đại học Thương Mại (TMU), được thành lập theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng Trường, với mục tiêu ban đầu là nâng cao năng lực nghiên cứu của TMU; Phát triển quan hệ hợp tác trong NCKH với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước; thúc đẩy các hướng nghiên cứu chiến lược, trọng điểm của Nhà trường qua tăng cường công bố quốc tế, tổ chức hội thảo quốc tế ...

       Trải qua quá trình hoạt động hiệu quả, CERI-TMU đã được Hội đồng Trường Đại học Thương mại phê duyệt bổ sung các chức năng. Theo đó, các chức năng hiện tại của CERI-TMU gồm:

 • Cung ứng dịch vụ liên kết đào tạo quốc tế gắn với các đối tác khu vực Châu Đại Dương và các đối tác có liên quan;
 • Tổ chức triển khai nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, phù hợp với các nghiên cứu trọng điểm của Nhà trường;
 • Triển khai ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu; 
 • Hỗ trợ và tư vấn trong lĩnh vực kinh tế và thương mại cho các tổ chức và cá nhân;
 • Xếp hạng trường đại học.

TẦM NHÌN 

 • Hướng tới một môi trường giáo dục hợp tác, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tiêu chuẩn quốc tế.

 

SỨ MỆNH 

 • Phát triển mạng lưới đối tác nghiên cứu nhằm thúc đẩy các nghiên cứu có ảnh hưởng cao.
 • Phát triển các đối tác hợp tác giáo dục đại học xếp hạng cao trên thế giới.
 • Phát triển tài năng của sinh viên với những kỹ năng toàn cầu, định hướng nghề nghiệp quốc tế rõ ràng.
 • Phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chất lượng cao, có kinh nghiệm thực tế và tích lũy kiến thức từ những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
 • Cung cấp môi trường học thuật quốc tế, sáng tạo, cân bằng và hạnh phúc.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Sáng tạo
 • Minh bạch
 • Nhất quán

 

Xem thêm