Quay trở lại danh sách
Tin tức

Thông báo tổ chức Tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp”

13/03/2024
Toạ đàm về “Trí tuệ nhân tạo và Khởi nghiệp” với mục đích hỗ trợ tăng cường công bố quốc tế cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các giảng viên, nhà nghiên cứu tại trường ĐHTM.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

 

Nhằm thực hiện kế hoạch hỗ trợ tăng cường công bố quốc tế cho giảng viên, nhà nghiên cứu tại trường ĐHTM, Tạp chí KHTM cùng TTNC&PTKHCN đồng tổ chức buổi Toạ đàm về “Trí tuệ nhân tạo và Khởi nghiệp” (“AI and Entrepreneurship”).

Thông tin tọa đàm: 
Diễn giả: PGS.TS. Vanessa Ratten, giảng viên trường La Trobe Business School, Đại học La Trobe, Melbourne, Australia.
Thời gian tổ chức và hình thức tọa đàm:
– Thời gian: 9:00-10:30, ngày 25/03/2024
– Hình thức: Trực tiếp tại phòng Hội thảo 1, nhà F, và trực tuyến qua MSTeams.


Nội dung: Toạ đàm “Trí tuệ nhân tạo và Khởi nghiệp” có nội dung chính dự kiến như sau:
– Đại diện ban tổ chức giới thiệu về lịch trình của tọa đạm, chủ đề và diễn giả.
– Diễn giả trình bày về chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và Khởi nghiệp”.
– Hỏi đáp và thảo luận mở về chủ đề tọa đàm và các nội dung liên quan khác.

 

Đăng ký:

Kính mời các giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm tới tọa đàm "Trí tuệ nhân tạo và Khởi nghiệp” đăng ký tham dự theo tại đây.