Con người CERI-TMU

II. CON NGƯỜI CERI-TMU

       

CERI-TMU là nơi hội tụ đội ngũ những giảng viên, nhà nghiên cứu đầy nhiệt huyết, sáng tạo và yêu thích sự đổi mới, đột phá.

 

1. BAN LÃNH ĐẠO CERI-TMU

 

 

PGS. TS. Đỗ Thị Bình

Giám đốc Trung tâm


ThS. Cù Nguyên Giáp

Phó giám đốc Trung tâm


TS. Marisha McAuliffe

Giám đốc QA và Kết nối toàn cầu


PGS. TS. Phạm Thị Thu Thủy

Cố vấn chính sách và tài chính


GS. TS. Nguyễn Đức Khương

Cố vấn khoa học

 

 

2. ĐỘI NGŨ NGHIÊN CỨU VIÊN:

 

TS. Hoàng Xuân Trung

Nghiên cứu viên chính


PGS. TS. Vũ Mạnh Chiến

Nghiên cứu viên


TS. Phan Thanh Tú

Nghiên cứu viên


TS. Nguyễn Thế Ninh

Nghiên cứu viên


TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nghiên cứu viên


TS. Vương Thị Huệ

Nghiên cứu viên


TS. Lê Thị Ngọc Quỳnh

Nghiên cứu viên

 


TS. Nguyễn Hưu Thao

Nghiên cứu viên

3. ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN:

 

ThS. Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên


ThS. Nguyễn Minh Hằng

Chuyên viên đối ngoại, xếp hạng ĐH


ThS. Lê Duy

Chuyên viên quản lý đào tạo

 

 

4. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

     Bên cạnh đội ngũ giảng viên TMU chất lượng cao - là những người có kinh nghiệm thực tế và tích lũy kiến thức từ những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; CERI-TMU còn có sự tham gia giảng dạy của nhiều giảng viên quốc tế. Điển hình như:

 

Ayi Gavriel Ayayi

Full Professor of Financial Economics & Development Finance,

Co-founder LARIDEPED,

Université du Québec à Trois Rivières (UQTR)

SitRohaida Mohamed Zainal 

Associate Professor, Organizational Behavior, Leadership,

Human Resource Management

 

University Sains Malaysia

Fauziad Md. Taib

Full Professor of Accounting

Director of Research Nexus in Social Science & Hamanities

University Sains Malaysia

James Jackson

Ph.D. of Applied Mathematics,

University College London

Michael Christofi

PhD of Marketing,

Cyprus University of Technology

Mai, Nguyen Thi Tuyet

PhD of Marketing, World top 2% scientists 2023

Griffith University, Australia

Ninh, Nguyen

PhD of Marketing,

RMIT University, Australia

Chien, Vu Manh

Associate Professor in Finance,

Quebec Univeristy, Canada

Quynh, Le Thi

PhD in Finance,

Murdoch University, Australia

Hue, Vuong Thi

PhD in Management,

Western Australia University, Australia

Thao, Nguyen

PhD in Finance,

The University of Waikato, New Zealand

 

 

Xem thêm