Học bổng và chính sách hỗ trợ tài chính

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH VÀ
HỌC BỔNG TÀI NĂNG CERI – TMU

A.CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Những thí sinh đăng ký sớm và có nhu cầu có thể đăng ký xét hỗ trợ tài chính từ các trường đại học đối tác với mức hỗ trợ là 20% trên tổng học phí 110.000.000 VNĐ/ năm.

Điều kiện tham gia xét tuyển Hỗ trợ tài chính:

Để được xét chọn Hỗ trợ tài chính, thí sinh cần đáp ứng những điều kiện sau:

(a) Điểm trung bình chung cả năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 tối thiểu đạt 7.0

(b) IELTS >= 6.0 (không có kỹ năng dưới 6.0): Đối với thí sinh xét tuyển các chương trình của ĐH Western Australia hoặc ĐH Western Sydney;

IELTS >= 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5): Đối với thí sinh xét tuyển các chương trình của ĐH La Trobe hoặc ĐH Massey;

Tiêu chí xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh xét chọn Hỗ trợ tài chính dựa trên thời gian đăng ký sớm cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.

 

B.CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TÀI NĂNG CERI-TMU

Học bổng Tài năng CERI – TMU là chương trình học bổng được các trường đại học của Australia/ New Zealand dành riêng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động ngoại khóa và có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân thông qua các thành tích và bài luận ứng tuyển được Hội đồng tuyển sinh xét chọn. 

Chương trình Học bổng Tài năng CERI – TMUáp dụng cho tất cả “Chương trình cử nhân chuyển tiếp du học CERI- TMU” giảng dạy tại Đại học Thương mại, với trị giá 30%, 50%, 75% và 100% toàn bộ chi phí chương trình cử nhân năm nhất tại Việt Nam. Tiêu chí xét chọn học bổng dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa/phục vụ cộng đồng và bài luận ứng tuyển. Thí sinh được nhận Học bổng Tài năng CERI – TMU sẽ không nhận chương trình ưu đãi học phí.

Điều kiện tham gia xét tuyển Học bổng:

Để ứng tuyển học bổng, thí sinh cần đáp ứng những điều kiện sau:

(c) Điểm trung bình chung cả năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 tối thiểu đạt 8.0;

(d) IELTS >= 6.5 (không có kỹ năng dưới 6.0);

(e) Bài luận theo chủ đề “How you have achieved something beyond your own boundaries” (tối đa 500 từ)

(f) Hồ sơ ứng tuyển học bổng cần được nộp đầy đủ trước thời điểm đóng đơn.

Tiêu chí xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh xét chọn Học bổng Tài năng CERI – TMU dựa trên các tiêu chí sau đây:

  1. Thành tích học tập (dựa trên Điểm trung bình chung cả năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; các giải thưởng học tập (nếu có); điểm IELTS)
  2. Kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa/phục vụ cộng đồng;
  3. Kết quả bài luận theo chủ đề “How you have achieved something beyond your own boundaries” (tối đa 500 từ)

Điều kiện nhận học bổng

  1. Sinh viên chỉ được nhận học bổng khi theo học Chương trình cử nhân chuyển tiếp du học CERI- TMUnăm nhất tại TMU. Nếu sinh viên thôi học ở bất kỳ thời điểm nào, học bổng sẽ lập tức chấm dứt hiệu lực.
  2. Học bổng này được áp dụng cho toàn bộ học phí của chương trình cử nhân năm nhất, và không bao gồm các chi phí khác.
  3. Nếu sinh viên được trao học bổng rút khỏi chương trình học, Trường Đại học Thương mại có quyền yêu cầu sinh viên hoàn trả đầy đủ học phí, chi phí phát sinh khác. Các khoản phí này phải được hoàn trả cho nhà trường trong vòng 01 tháng kể từ thời điểm rút khỏi chương trình học.
  4. Sinh viên nhận chỉ được nhận 1 loại học bổng - hoặc Học bổng Tài năng CERI – TMU, hoặc Hỗ trợ tài chính 20% từ phía trường đối tác.

Hồ sơ ứng tuyển học bổng

Thí sinh cần được nộp đầy đủ trước thời điểm đóng đơn, bao gồm:

[1] - Đơn ứng tuyển Học bổng Tài năng CERI – TMU;

[2] Bài luận bằng tiếng Anh chủ đề “How you have achieved something beyond your own boundaries” (tối đa 500 từ).

[3] Bản sao giấy chứng nhận/chứng chỉ tham gia hoạt động ngoại khóa/ phục vụ cộng đồng; hoặc giải thưởng đạt được trong thời gian học trung học phổ thông (nếu có).

 

Thời hạn nộp hồ sơ xét học bổng

- Các thí sinh tham gia xét chọn Học bổng tài năng CERI-TMU phải nộp Hồ sơ ứng tuyển học bổng trước ngày 15/08/2024

Xem thêm