Quay trở lại danh sách
Tin tức

Tọa đàm về "Kỳ vọng của nhà tuyển dụng về kỹ năng và đào tạo của sinh viên tốt nghiệp để phát triển bền vững"

03/05/2024

KỲ VỌNG CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ

KỸ NĂNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Nhằm thực hiện kế hoạch hỗ trợ tăng cường công bố quốc tế cho giảng viên, nhà nghiên cứu tại trường ĐHTM, Tạp chí KHTM cùng TTNC&PTKHCN đồng tổ chức buổi Toạ đàm vềKỳ vọng của nhà tuyển dụng về kỹ năng và đào tạo của sinh viên tốt nghiệp để phát triển bền vững.

Thông tin tọa đàm: 
Diễn giả: GS.TS. Clare D’Souza, giảng viên trường La Trobe Business School, Đại học La Trobe, Melbourne, Australia.
Thời gian tổ chức và hình thức tọa đàm:
– Thời gian: 9:00-10:30, ngày 13/05/2024
– Hình thức: Trực tiếp tại phòng Họp số 1, nhà F, và trực tuyến qua MSTeams.


Nội dung: Toạ đàm “Kỳ vọng của nhà tuyển dụng về kỹ năng và đào tạo của sinh viên tốt nghiệp để phát triển bền vững” có nội dung chính dự kiến như sau:
– Đại diện ban tổ chức giới thiệu về lịch trình của tọa đàm, chủ đề và diễn giả.
– Diễn giả trình bày về chủ đề “Kỳ vọng của nhà tuyển dụng về kỹ năng và đào tạo của sinh viên tốt nghiệp để phát triển bền vững”.
– Hỏi đáp và thảo luận mở về chủ đề tọa đàm và các nội dung liên quan khác.

 

Đăng ký:

Kính mời các giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm tới tọa đàm "Kỳ vọng của nhà tuyển dụng về kỹ năng và đào tạo của sinh viên tốt nghiệp để phát triển bền vững” đăng ký tham dự theo tại đây.