Quay trở lại danh sách
Tin tức

Thư mời viết bài Hội thảo Assises de la Francophonie Scientifique

06/06/2024

[ Thông báo mời viết bài ]

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tổ chức Hội thảo Assises de la Francophonie Scientifique lần thứ 4 tại Toulouse, Pháp, từ ngày 14 đến 18 tháng 10 năm 2024, trong khuôn khổ World Week of the Scientific Francophonie. Hội thảo nơi tập hợp các chuyên gia, nhà nghiên cứu để thảo luận về các vấn đề khoa học với 5 chủ đề chính bao gồm:

(1) Chuyển đổi số và sự bùng nổ của AI tạo sinh

(2) Chuyển đổi sinh thái và thách thức trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)

(3) Chuyển đổi công việc và sự tiến hóa của các ngành nghề

(4) Chuyển đổi nhân khẩu học, chênh lệch phát triển và dòng chảy di cư

(5) Chuyển đổi chính trị, rối loạn thông tin, động lực xã hội và hòa bình

 

Thông tin chi tiết về hội thảo xem tại website:

4èmes Assises de la Francophonie Scientifique : A vos marques ! - AUF