Quay trở lại danh sách
Dự án NCKH quốc tế

THƯ MỜI ỨNG TUYỂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ LƯU TRÚ NGHIÊN CỨU TẠI “TRẠI NGHIÊN CỨU VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG” TẠI PHÁP (HOẶC MỘT NƯỚC CHÂU ÂU)

28/02/2024

 

Nhằm hỗ trợ tăng cường số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học, Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên của Trường Đại học Thương Mại tham gia ứng tuyển chương trình lưu trú nghiên cứu min phí trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Thương Mại và Trại Nghiên cứu vì Lợi ích Cộng đồng – CH Pháp.

I.       Mục tiêu chương trình hợp tác

Tạo không gian nghiên cứu cho các nhóm khoảng 5 nhà nghiên cứu (có thể đến 10 người) ở các lĩnh vực khác nhau và quốc gia khác nhau cùng trao đổi liên ngành và hoàn thiện các nghiên cứu của mình.

Tài trợ toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở tại “Trại Nghiên cứu vì Lợi ích Cộng Đồng” trong khoảng 15 ngày đến 6 tháng tối đa tại Pháp (hoặc một nước Châu Âu).

II.    Đối tượng tham gia

Nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu (không giới hạn tuổi, nhưng ưu tiên trẻ) trong giai đoạn cuối hoàn thiện nghiên cứu (bài báo khoa học quốc tế, đề tài – đề án, …);

Có khả năng sử dụng tốt tiếng pháp và/hoặc tiếng anh, ưu tiên giao tiếp được bằng tiếng pháp (sản phẩm nghiên cứu bằng tiếng anh hoặc pháp);

Chỉ được hưởng tài trợ 1 lần, trừ các dự án đặc biệt nếu có sau này.

III.  Hồ sơ ứng tuyển (bằng tiếng pháp hoặc tiếng anh)

1. Lý lịch khoa học (CV);

2. Danh sách các công trình khoa học đã công bố;

3. Tóm tắt dự án nghiên cứu (giới thiệu về chủ đề trong khoảng 20 dòng);

4. Thuyết minh mục đích tham gia chương trình hỗ trợ lưu trú nghiên cứu tại Trại Nghiên cứu vì Lợi ích Cộng Đồng: cụ thể như hoàn thiện hồ sơ dự thầu đề tài - đề án, hoặc hoàn thiện bài báo khoa học có tạp chí mục tiêu gửi công bố, dự kiến ngày gửi ….;

5. Thuyết minh chi tiết về dự án nghiên cứu đến hiện tại (3 đến 5 trang) bao gồm: câu hỏi nghiên cứu, minh chứng dự án, phương pháp nghiên cứu, tình mới của chủ đề nghiên cứu, tất cả các yếu tố cho phép đánh giá thực trạng tiến triển của nghiên cứu, và mối liên hệ với lợi ích cộng đồng (bám sát 8 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc);

6. Hai (02) bức thư giới thiệu của các cá nhân có uy tín khoa học, trong đó ít nhất một người không thuộc đơn vị hướng dẫn luận văn hoặc nơi ứng viên đang công tác, những cá nhân này biết rõ về ứng viên và có khả năng cung cấp đánh giá thực trạng công việc nghiên cứu của ứng viên;

7. Đối với các nghiên cứu sinh, cần giấy chứng nhận đăng ký luận án tại cơ sở giáo dục;

8. Đối với các nghiên cứu viên sau tiến sĩ, cần thư giới thiệu từ ban lãnh đạo đơn vị đang công tác;

9. Một bản sao photo căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

IV. Thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm dự kiến

Có nhiều đợt tuyển trong cả năm, địa điểm có thể linh động tại Pháp (thường vùng Normandie), hoặc một nước Châu Âu.

Hạn nộp đợt xét tuyển đầu tiên: từ 30/03/2024 đến 30/04/2024 (dự kiến có kết quả ngày 20/05/2024).

V.    Yêu cầu sản phẩm đầu ra

1. Sản phẩm đầu ra có thể là sách, bài báo khoa học, đề tài – đề án ... ;

2. Phải có minh chứng xuất bản sau thời gian được tài trợ từ 2 - 3 tháng, ví dụ minh chứng đã xuất bản sách, đã gửi bài đăng tạp chí, nghiệm thu đề tài – đề án ...;

3. Không bắt buộc nhưng khuyến khích đăng trên các tạp chí hay nhà xuất bản uy tín, và dưới hình thức mở tự do truy cập Open Access.

 

Để biết thêm thông tiết chi tiết, vui lòng tham khảo tại các tài liệu sau: