Quay trở lại danh sách
Tin tức

Thông tin Toạ đàm trao đổi học thuật do Trung tâm NC&PT KHCN phối hợp cùng Khoa Khách sạn - Du lịch đồng tổ chức.

01/11/2023
Diễn giả: Dr Garth Lean | Academic Group Leader, Heritage and Tourism
Senior Lecturer in Tourism and Heritage Studies, Western Sydney University;
Lead, Travel in the Digital Age (TinDA) / Lead, Transformative Travel School of Social Sciences.