Quay trở lại danh sách
Tin tức

Làm việc với đoàn chuyên gia Châu Âu và đại diện các trường đối tác Việt Nam về Dự án ERASMUS+

02/10/2023

Từ ngày 2/10 đến ngày 6/10 tại Phòng họp số 1, tầng 6, nhà F, Ban dự án ERASMUS+, trường ĐHTM, làm việc với đoàn chuyên gia Châu Âu và đại diện các trường đối tác Việt Nam để chuẩn bị cho dự án "Quản lý trường đại học trong quá trình chuyển đổi sinh thái ở Việt Nam vì sự phát triển toàn diện và bền vững".