Quay trở lại danh sách
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên

Hội thảo quốc tế chuyên đề “Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 3 (VSSCM-2024)”

08/05/2024

Trường Đại học Thương mại phối hợp với AVSE Global đồng tổ chức Hội thảo quốc tế chuyên đề “Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 3 (VSSCM-2024)”. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo. VSSCM-2024 đặc biệt hoan nghênh các bài viết liên quan tới Logistics, Kinh tế tuần hoàn và Quản lý sản xuất ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thời gian nhận bài viết đến ngày 31/07/2024. Thông tin về Hội thảo được chi tiết tại website: https://vsscm2024.sciencesconf.org/