Quay trở lại danh sách
Tin tức

chúc mừng Nghiên cứu viên TS.Nguyễn Thị Tuyết Mai đã được vinh danh trong Top 2% Nhà khoa học hàng đầu Thế giới!

30/11/2023

TTNC&PT KHCN xin chúc mừng Nghiên cứu viên TS.Nguyễn Thị Tuyết Mai đã được vinh danh trong Top 2% Nhà khoa học hàng đầu Thế giới!

 

Xin chúc mừng TS Nguyễn Thị Tuyết Mai được vinh danh trong danh sách Stanford-Elsevier 2023 dựa trên các trích dẫn toàn cầu. Cơ sở dữ liệu Stanford-Elsevier 2023 theo dõi dữ liệu trích dẫn trong toàn bộ sự nghiệp của một học giả (cho đến năm 2022) và dữ liệu trích dẫn trong cả một năm gần đây nhất (năm 2022). Dữ liệu này cho phép chúng ta phân biệt giữa các nhà nghiên cứu hiện đang hoạt động tích cực và những người đã hoạt động tích cực trong quá khứ. Được vinh danh trong danh sách Top 2% Nhà khoa học hàng đầu Thế giới không chỉ là vinh dự cá nhân của TS Nguyễn Thi Tuyết Mai mà còn là niềm tự hào của TTNC&PTKHCN và Trường ĐHTM.

 

Một lần nữa xin chúc mừng TS Nguyễn Thị Tuyết Mai.