Quay trở lại danh sách
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên

[CALL FOR PAPER] Invitation to submit papers for VSSCM 2023

14/04/2023
KÊU GỌI VIẾT BÀI “HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
VIỆT NAM LẦN THỨ 2 (VSSCM 2023)”
[English caption below]
Trường Đại học Thương mại cùng AVSE Global vui mừng thông báo rằng: VSSCM 2023 đã chính thức mở nhận bài viết với nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến Đổi mới sáng tạo & Bền vững.
 
✒️ Chúng tôi rất vinh dự được chào đón các Diễn giả chính:
 
1. Zied Babai, Tổng Biên tập Tạp chí Supply Chain Forum: An International Journal. (IF:2.404), Giáo sư về Quản trị Chuỗi cung ứng và sản xuất tại Trường Kedge Business School, Pháp
 
2. Constantin Blome, Tổng Biên tập Tạp chí International Journal of Operations & Production Management (IF:9.360), Hiệu trưởng/Trưởng Khoa, Trường Lancaster University Leipzig, Đức.
 
- Hạn nộp bài viết: 31 tháng 7 năm 2023
 
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trang web của Hội thảo: https://vsscm2023.sciencesconf.org
=====

Thuongmai University and AVSE Global are glad to announce that VSSCM 2023 has officially opened for papers submission with a wide range of topics involving Sustainability & Innovation. 

 

✒️ We are honored to welcome our keynote speakers: 

 

1. Zied Babai, Editor in chief of Supply Chain Forum: An International Journal, Senior Professor in Operations and Supply Chain Management at Kedge Business School, France

 

2. Constantin Blome, Editor-in-Chief of International Journal of Operations & Production Management, Academic Dean/ Rektor, Lancaster University Leipzig, Germany

 

- Submission deadline: 31 July, 2023

 

- For more information, please refer to the website: https://vsscm2023.sciencesconf.org